بودا و زن هرزه

بودا به دهی سفر کرد . زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد . بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه‌ی زن شد . کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت : «این زن، هرزه است به خانه‌ی او نروید » بودا به کدخدا گفت : « یکی از دستانت را به من بده» کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت . آنگاه بودا گفت : «حالا کف بزن» کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: « هیچ کس نمی‌تواند با یک دست کف بزند»

بودا لبخندی زد و پاسخ داد : «هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد، مگر این که مردان دهکده نیز هرزه باشند . بنابراین مردان و پول‌هایشان است که از این زن، زنی هرزه ساخته‌اند .»

/ 13 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
raha

پیش گفتار: درچند قدمی گذشته هرچه به ذهن داده ای دراین حالی، که اکنون هستی ودراین لحظه هرچه ببینی وبه هرچه بیاندیشی در شکاف میان لحظه ها ،حد فاصل کلاویهای زمان، همان خواهی بودکه هم اکنون بدان می اندیشی! نتیجه اش: گذشته بد، حال بد را تداعی می کند ، گذشته های خوب، حالی سرشار ازامید و عشق را هدیه می دهد حال خوب، آینده ای پراز آواز چکاوک در جنگل هستی زیرآبشار زندگی را به تو ارزانی می دهد و حال بد، آینده ای مه آلود در شب سرد بارانی را در جلوی چشما نت به تصویر خواهد کشید. و اگر دراین لحظه هیچ نکاری، لحظه دیگر هیچ نداری که درو کنی اگه دوست داشتيد ادامه مطلبم را در وبلاگم دنبال كنيد درزمستان هم بهاري باشيد

تندیس تنهایی

سلام دوست گلم______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$

بهار

salam...ghashang bud...manam uppam

مریم

قرارِ ما؛ پایانِ شبِ سیَه حالا برو! می‌خواهم تا سپیده‌ی چشم‌هات قدم بزنم

رزا

آسمان وقف نگاهت گل من/مانده ام چشم به راهت گل من/هر کجا هستی و باشی گویم که خدا پشت و پناهت گل من سلام دوست عزیز.آپم و منتظر حضور گرمت.[گل][گل][گل]

رزا

سلام دوست خوبم آپم و منتظر حضور گرمت.[گل]

a

سلام . خوبي ؟ اومدم وبلاگتون رو ديدم ... دوست دارم شما هم از وبلاگم بازديد کني ... سعي مي کنم مطالبم رو هر روز آپديت کنم ... ببين حتماً بياي ... منتظرم ... راستي نظر يادت نره ... موفق باشي.amir35.blogfa.com

رزا

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ حتما بیا