ایکاش

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم....

تمبر و پاکت هم هست....

و یک عالمه حرف....

کاش کسی جایی منتظرم بود....

/ 1 نظر / 16 بازدید
مهدخت

نه تابستـــــــان با هيچ شهريــــــــوري و نه زمستـــــــان با هيچ اسفنـــــــدي ، اندازه پاييـــــــز به مذاق خيـــــــابان ها خوش نيـــــــامد ، پاييـــــــز مهـري دارد که بر دل هر خيـــــــابان مي نشيند