به بهانه پاییز

پاییز را دوست دارم... پاییز را دوست دارم، بخاطر غریب و بی صدا آمدنشپاییز را دوست دارم، بخاطر رنگ زرد زیبا و دیوانه کننده اشپاییز را دوست دارم، بخاطر خش خش گوش نواز برگ هایشپاییز را دوست دارم، بخاطر صدای نم نم باران های عاشقانه اشپاییز را دوست دارم، بخاطر رفتن و رفتن... و خیس شدن زیر باران های پاییزیپاییز را دوست دارم، بخاطر بوی مست کننده خاک باران خورده کوچه هاپاییز را دوست دارم، بخاطر غروب های نارنجی و دلگیرشپاییز را دوست دارم، بخاطر شب های سرد و طولانی اشپاییز را دوست دارم، بخاطر تنهایی و دلتنگی های پاییزی امپاییز را دوست دارم، بخاطر پیاده روی های شبانه امپاییز را دوست دارم، بخاطر بغض های سنگین انتظارپاییز را دوست دارم، بخاطر اشک های بی صدایمپاییز را دوست دارم، بخاطر سالها خاطرات پاییزی امپاییز را دوست دارم، بخاطر معصومیت کودکی امپاییز را دوست دارم، بخاطر نشاط نوجوانی امپاییز را دوست دارم، بخاطر تنهایی جوانی امپاییز را دوست دارم، بخاطر اولین نفس هایمپاییز را دوست دارم، بخاطر اولین گریه هایمپاییز را دوست دارم، بخاطر اولین خنده هایمپاییز را دوست دارم، بخاطر دوباره متولد شدنپاییز را دوست دارم، بخاطر رسیدن به نقطه شروع سفرپاییز را دوست دارم، بخاطر یک سال دورتر شدن از آغاز راهپاییز را دوست دارم، بخاطر یک سال نزدیک تر شدن به پایان راهپاییز را دوست دارم، بخاطر هدیه زیبایی که به من دادپاییز را دوست دارم، بخاطر هدیه ای که به من امید ماندن دادپاییز را دوست دارم، بخاطر هدیه ای که به من جرات عاشق شدن دادپاییز را دوست دارم، بخاطر غریبانه و بی صدا رفتنشپاییز را دوست دارم، بخاطر خود پاییزو من عاشقانه پاییز را دوست دارم پاییز را دوست دارم بخاطر تولد پاکش

/ 0 نظر / 12 بازدید