سال نو مبارک

 الف را از ازل آغاز عشق است / ب بسم الله را اعجاز عشق است

برای شروع : خداوند مهربانم تو را برای همیشه شکر

*********** 

امسال سال من است سال عشق و موفقیت و به اوج نزدیک شدن 

من سرشار از موفقیتم آری من جدا سرشار از انرژی مثبتم

و روز به روز بر این حس فوقاالعاده ام افزوده می شود و باوردارم آن جمله معروف آنتوان چخوف کهانسان همان است که خود باور می کند.  

از آسمان طلا می بارد، هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر می شوم، من نظر کرده خداوندم.

امسال سالی از سالهای بی نهایت زیبای خداوند است.امسال سعی کنید که چشم به راه فرصتی نباشید چون فرصت آن چیزی است که در اختیار شماست نه اینکه چیزی دیگر.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید