سال نو مبارک

هرگز در زندگی این دو را ابراز نکنید:
نخست، آنچه نیستید
و دوم ، همه آنچه هستید!تلاش کنیم ندیده ها را ببینیم
دیدن آنچه که همه میبینند...
هنر نیست!بهترین آیینه وجدان توست...
آگاه و بیدار باش...خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست!!!
لحن بعضی ها،
زمستونیه...آبی باش...
مثل آسمان...
تا عمری به هوای تو
"سر به هوا باشم"خدایا
به خوبان جهان عزت داده ای و به بدان ثروت...
نکند ما به تماشای جهان آمده ایم؟؟
خدایا
مارو ببخش که در کار خیر
یا "جار" زدیم...
یا "جا" زدیم...عمری گذشت تا باورمان شد
آنچه را باد برد...
خودمان بودیم...ثبت احوال در شناسنامه ام
همه چیز را ثبت کرده
جز احوالم...نه صدایش را نازک کرده بود
نه دستانش را آردی...
از کجا باید به گرگ بودنش شک میکردم؟؟تیغ روزگار شاهرگ کلامم را
چنان بریده
که سکوتم بند نمیاید!چه خوشبختی بزرگی است...
بدبختی های کوچک!گاه لازم است که انسان
دیدگان خود را ببندد
زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز
نوعی خوشبختی است...بیش از حد عاقل بودن...
کار عاقلانه ای نیست!اگر درد داری
تحمل کن...
روی هم که تلنبار شد
دیگر نمیفهمی کدام درد
از کجاست...
کم کم خودش...
بی حس میشود!!برهنه ات میکنند
تا بهتر شکسته شوی
نترس، گردوی کوچک!
آنچه سیاه میشود...
روی تو نیست، دست آنهاستمیگن قیمت زمین تو قلب شما
گرونه!
ما که فقیریم
میشه تو خاطر شما چادر بزنیم؟؟لعنت به همه قانون های دنیا
که در آن شکستنِ دل...
پیگردِ قانونی نـَدارد
یادم نرود که: من تنها هستم... اما تنها من نیستم که تنها هستم!

/ 0 نظر / 9 بازدید