نشد از دوست خوبم تندیس تنهایی

گلبه خداحافظی تلخ تو سوگند ،نشدگل
گلکه تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشدگل
گللب تو میوه ی ممنوع ،ولی لبهایمگل
گلهرچه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشدگل
گلبا چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر گل
گلهیچ کس! هیچ کس اینجا به تو مانند نشدگل
گلهر کسی در دل من جای خودش را داردگل
گلجانشین تو در این سینه خداوند نشدگل
گلخواستند از تو بگویند شبی شاعرهاگل
گلگلگلعاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!گلگلگل

/ 2 نظر / 11 بازدید
تندیس تنهایی

سلام دوست عزیز.امیدوارم حالتون خوب باشه .یه سوال داشتم میگم شما چرا هیچ پستی نمیذارید که از خودتون باشه ؟حیفه وب شما که قدیمیه و مسلما باید بازدید کننده های زیادی هم داشته باشه.

حامی

دلم گرفته ازين روزا....