سوال

اینکه ما تو دعواهای خونوادگی، در مقابل این سوال والدین 

 

که میپرسن "برات چی کم گذاشتم؟ هان؟" سکوت میکنیم

نشان از بزرگواری ماست!

 

 

 

بقیه شم بعدا میزارم

/ 0 نظر / 42 بازدید