عشق

عشق کنار هم ایستادن زیر باران نیست...!!! عشق این است که یکی برای دیگری چتر شود و دیگری هرگز نفهمد چرا خیس نشد...

/ 1 نظر / 3 بازدید
tiktak290

vali khili sakhteeeee