یک کلام

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فیلسوف است

 

کسی که راست و دروغ برای او یکی است متملق و چاپلوس است

 

کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید دلال است

 

کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گداست

 

کسی که به خودش هم دروغ می گوید متکبر و خود پسند است

 

کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است

 

کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد بازاری است

 

کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد پر حرف است

 

...

/ 0 نظر / 7 بازدید