فال سال 1393

متولد چه ماهی  من که فروردینم

فروردین: خوشبخت و پولدار میشی

اردیبهشت:بدبخت میری زیر تریلی اما اگه با فروردینی ازدواج کنی خوشبخت میشی

خرداد:فقیر میشی با فروردینی ازدواج کن خوشبخت میشی

تیر:سرطان خون میگیری اما اگه با فروردینی ازدواج کنب خوب میشی و خوشبخت

مرداد:بدبخت با فروردینی ازدواج کن تا خوشبخت بشی

شهریور:دزد میاد خونتون فقیر میشی اما اگه با فروردینی ازدواج کنی خوشبخت میشی

مهر:سرطان میگیری خب بدبخت بافروردینی ازدواج کن تا خوب شی

ابان:هیچکی دوست نداره اما اگه با فروردینی ازدواج کنی همه دوست دارن

آذر:جادو میشی برا مردن اما اگه با فروردینی ازدواج کنی خوب میشی

دی:اینترنتت میسوزه  نمی تونی دیگه بخری بیچاره میشیدیگه نمیتونی وارد اینترنت شی   پس با فروردینی ازدواج کن تا خوشبخت شی

بهمن:فقیر فقیر میشی تا اینکه با فروردینی ازدواج کنی

اسفند:بدبخت میری زیر قطار اما اگه با فروردینی ازدواج کنی خوشبخت و خوب میشی

/ 0 نظر / 21 بازدید