بعضی وقتا

بعضی وقتا که دیگه دلم میگیره از همه

بعضی وقتا که میخوام جدا بشم از همهمه

بعضی وقتا که میخوام رها شم از هر چی غمه

میرمو توو پارک کودک میشینم

تا بچه ها بازی کنن من ببینم

انقدر خوشم میاد از بازیای بچه ها

قایم باشک دزد و پلیس گرگم به هوا

بچه ها با بازیای پست ما کار ندارن

با جاده ی بن بست ما کار ندارن

بچه ها خوب میدونن که بنده و خدا کیه

محبت و وفا چیه

شیطون ناقلا کیه

خوب میدونن که دزد قصه ها کیه

بچه ها با عاشقی میگیرنو میدن نفس

عشقشون حقیقیه نه عشقای پر از هوس

کاشکی که بزرگترا از بچه ها یاد بگیرن

سرود اتل متل بجای فریاد بگیرن

بچه ها با بازیا حال میکنن

حال بهشتی میکنن

دو سه بار دعوا کنن هف هش بار آشتی میکنن

ولی من چی؟

دو ساله که با گلم حرف نزدم

خدا من رو بکشه که مثل حیوونا بدم

کاشکی که بچه بودم با قلب آماده میموندم

یا توو بچگی میمردم یا همش ساده میموندم

ولی بازم درا بازن بریمو توو پارک کودک بشینیم

راه و رسم زندگی رو توی بازیا ببینیم

/ 0 نظر / 8 بازدید